For deg som vil etablere nytt firma.

NyttFirma.com

Nyttfirma.com er det perfekte nettstedet for deg som vurderer å starte, finansiere og leve av eget nytt firma. Vårt mål er ikke å gå i dybden i alle detaljer, men ønsker å gi deg en relativ kort innføring i hva som trengs i form av kapital og andre ressurser. Vi vil også gi deg en innføring i de forskjellige foretaksformer med tanke på fordeler og ulemper med den enkelte foretaksform. Skal du ta opp lån til etablering av firma, skal du få med deg andre investorer eller har du allerede tilstrekkelig med oppspart egenkapital?

I enkelte tilfeller og bransjer er det også muligheter for offentlige tilskudd. For de fleste er nok en kombinasjon av flere finansieringskilder det mest aktuelle. Noen er til og med så dristige at de tar for seg en tjeneste som www.kredittkrt.no og skaffer seg et par av de kredittkortene med best betingelser og finansierer oppstarten på denne måten. Dette er imidlertid en svært dyr og dristig plan som vi ikke vil anbefale hvis du ikke har en helt spesiell forretningside som du vet vil gi rask avkastning slik at du kan innfri gjelden raskt.

Her legger vi ut artikler om hva du bør ta med i en forretningsplan og et budsjett, hvilken foretaksform som passer deg best og annen relevant informasjon i forbindelse med nyetablering av firma. Det er mange vurderinger som skal tas i en slik prosess, du må bl.a. ta stilling til om du skal føre regnskap selv eller engasjere en regnskapsfører. Hvilke oppgaveplikter og krav til formell kompetanse har din bransje.

Skap din egen arbeidsplass!

Når man starter eget firma så skaper man ikke bare en egen arbeidsplass. Man skaper seg samtidig en egen livsstil da det å drive eget firma langt i fra er noen 9 til 4 jobb. De første årene er det ikke uvanlig å jobbe 12-16 timer hver dag og det er heller ikke uvanlig å ta jobben med seg hjem. Alle som har lykkes, sier at dette var helt nødvendig for å komme gjennom oppstartfasen og liker livsstilen så bra at de ofte har fortsatt å leve slik videre selv om det ikke har vært nødvendig.

Målet er å lykkes med sitt nye firma!

Det å lykkes i næringslivet betegnes av mange kjente gründere som vanedannende på samme måte som rusmidler og betegnes som den optimale tilfredsstillelse. Det er ikke uten grunn at mange gründere ender opp som arbeidsnarkomane. Samtidig skal man være oppmerksom på at en nedtur kan oppleves tilsvarende tung, men her skal du være klar over at samfunnet setter pris på etableringslyst og er lite dømmende for dem som mislykkes så lenge de ikke har opptrådt uredelig.

Veldig mange som virkelig har lykkes i næringslivet har en eller flere konkurser bak seg før de endelig lykkes. Mange kjente grundere har dermed vært gjengangere hos inkassobyråene før de lyktes med den vellykkede forretningsvarianten de driver i dag.

Dersom du tar noen riktige og fornuftige valg, så kan du imidlertid redusere den personlige risikoen, og dermed minimere risikoen for problemer med gjeld og inkasso. Samtidig øker du muligheten til å lykkes. En gjennomarbeidet forretningsplan og budsjett er viktig i denne sammenhengen samt et fornuftig valg av foretaksform for å begrense din personlige risiko.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.