Back to Top

Nyttfirma.com

For deg som vil etablere nytt firma.

Kredittgivning

Vær forsiktig med kredittgivning!

Når man starter et nytt firma så kommer sjeldent kundene løpende av seg selv. Det å skaffe en bra kundeportefølje er en prosess som tar tid selv om man gjerne har en del kunder med på lasset dersom man starter i en bransje hvor man har vært ansatt i tidligere. Slike kunder som følger med på lasset er gull verdt men sjelden nok alene til å få et nytt firma til å bli lønnsomt fra første dag.

Dermed så er man ofte villig til å strekke seg ekstra langt for å hale i land de første salgene og mange uten erfaring fra kredittarbeid gir villig kreditt til nye kunder for å få dem fornøyd og til å handle. Det finnes dessverre mange aktører der ute som er klar over dette og nærmest oppsøker nye bedrifter kun av den grunn til at det er enkelt å få kreditt. Dette trenger ikke nødvendigvis å være kunder med dårlige intensjoner men de har ofte så dårlig økonomi at de sliter å få kreditter rundt forbi. Dessverre viser det seg at slike kunder raskt blir et tapssluk istedenfor så lønnsomme kunder som man trodde i første omgang. Det er en årsak til at de ikke får kreditt hos etablerte aktører i tilsvarende bransje.

Kredittvurdering er løsningen for nyetablerte bedrifter.

Som nyetablert bedriftseier er det å alltid foreta en kredittvurdering en tommelfingerregel som garantert vil spare deg for mye tap og irritasjon. Aldri gi kreditt uten å foreta en kredittvurdering først og gjenta kredittvurderingen med jevne mellomrom. En kunde som er registrert med negative regnskapstall og betalingsanmerkninger kan være seriøs nok i seg selv og ikke ha til hensikt å lure deg.

Det kan være fornuftig å gi kreditt til firmaer med dårlige regnskapstall.

Risikoen for mislighold/ konkurs hos kunder med negative regnskapstall og/ eller betalingsanmerkninger er imidlertid for stor til at du bør ta sjansen i hvert fall uten at du bergegner risikoen for tap inn i avansen. Dersom du har gode avanser i kombinasjon med en kundegruppe som har generelt mye mislighold så kan det være verdt risikoen å gi slike kunder begrenset kreditt men ikke uten at det ligger en grundig vurdering i bunn. Dette er ikke noe du bør begi deg ut på uten at du har ekstra kunnskaper innen slik risikovurdering, eventuelt i nært samarbeid med profesjonelle aktører.

Det finnes for eksempel firmaer som har drevet med negativ egenkapital i årevis men har allikevel klart å overleve uår etter år og gjerne uten betalingsanmerkninger. Slike kunder kan det tross alt lønne seg å gi kreditt etter en nøye vurdering og tett oppfølging underveis. Relativt nyetablerte bedrifter som allerede har pådratt seg en rekke betalingsanmerkninger bør du imidlertid alltid styre unna når det kommer til kredittgivning da det svært sjelden ender bra.

Noen foretaksformer medfører større risiko en andre.

NUF er en foretaksform som du bør være svært forsiktig med å gi kreditt så sant det ikke er en registrert avdelig av et stort internasjonalt selskap (noe selskapsformen i utgangspunktet er ment for). Dessverre har dette vist seg å være en nisje for personer som starter bedrift uten å ha nødvendig kapital tilgjengelig og får startet et NUF for få tusenlapper. Du kan lese mer om denne foretaksformen i denne artikkelen. Vær også oppmerksom på at en del useriøse aktører velger firmanavn på sitt NUF som er veldig likt med anerkjente selskaper eller ved navnet i seg selv gir inntrykk av å være et stort internasjonalt selskap uten at det nødvendigvis er tilfelle.


Et Aksjeselskap blir ofte vurdert til å være en trygg betaler men trenger overhodet ikke å være det. Spesielt etter at kravet til egenkapital ble senket til 30’ (delvis for å begrense oppblomstringen av NUF’er) sier det seg selv at det er relativt enkelt å stable et nytt aksjeselskap på benene. Så lenge det ikke foreligger alvorlig kritikkverdige forhold eller kriminelle handlinger bak en konkurs i et aksjeselskap så har du liten mulighet til å forfølge eiere eller styremedlemmer med kravene dersom selskapet ikke betaler. Ved konkurs i et aksjeselskap er det svært sjelden at det er noen som helst midler til overs til å dekke vanlig fakturagjeld etter at prioriterte fordringer som offentlige kreditorer og ubetalt lønn er dekket.

Enkeltmannsforetak (ENK), selskap med delt ansvar (DA) og ansvarlig selskap (ANS) gir deg en mulighet til å gå på deltakerne med kravet. Vær oppmerksom på at et ANS gir kreditor bedre sikkerhet enn et DA. Dette skyldes at i et DA er hver enkelt deltaker kun ansvarlig for en forhåndsbestem brøk av gjelden mens i et ANS er deltakerne solidarisk ansvarlig for hele gjelden. Det betyr at du ved mislighold hos et ANS selv kan velge å rette hele kravet mot den eller de eierne du selv vurder som mest likvide. Mot et DA derimot må du ved mislighold splitte opp kravet dersom du skal gå personlig mot deltakerne med den ekstra risikoen og ikke minst det ekstra plunderet dette medfører. Du kan finne mer ut om hvem som er  ansvarlige deltakere i et selskap ved å å søke på foretaksnavnet eller organisasjonsnummeret på Brønnøysundregistrene.

Gjør avtale med kredittopplysningsbyrå før du begynner å selge på kreditt.

Noe av det første du bør gjøre dersom du vet at du kommer til å selge varer eller tjenester på kreditt er å inngå avtale med et kredittopplysningsbyrå slik at du kan kredittsjekke nye kunder fra første dag. Vær oppmerksom på at privatpersoner og små enkeltpersonsforetak som ikke er registrert i foretaksregisteret får et såkalt gjenpartsbrev når de blir kredittsjekket så det kan være fornuftig å opplyse dem om dette på forhånd for å unngå sure miner. Andre bedrifter derimot blir ikke informert og du kan sjekke dem uten deres viten.  Selv om du er aldri så nøye med kredittvurderingen så vil du allikvel oppleve mislighold fra dine kunder. Det kan derfor være fornuftig på et tidlig tidspunkt å gjøre avtale med et inkassobyrå med en policy som passer din firmaprofil. Mange inkassoselskaper tilbyr kostnadsfritt "no cure, no pay" avtaler så kostnader bør ikke stoppe deg i forhold til dette.

De fleste kredittvurderingsverktøyene til kredittopplysningsbyråene har innebygde funksjoner som foretar en automatisk vurdering for deg og gir deg en slags anbefaling om kunden er kredittverdig eller ikke. Dersom du ikke har spesielle kunnskaper innen feltet bør du følge denne vurderingen spesielt når det kommer til kunder som frarådes kreditt. Det er en årsak til en slik frarådning selv om det ikke er åpenbart for deg ut i fra de bakgrunnsopplysningene som presenteres.

Alternativ til kredittsalg.

Et alternativ til kredittsalg er å inngå en avtale med en tredjepart om formidling av forbrukslån eller beste mulige kredittkortene i Norge, da slipper du både oppfølging av betalingsmislighold og risiko. Forhør deg med mulige aktører, gjerne en lokal aktør dersom du først og fremst har lokale kunder, slik som en sparebank i Trøndelag.

Ingenting er så surt som tap på fordringer.

Svært lite er mer irriterende enn å oppleve at man ikke får betalt etter en større jobb eller et større salg som man kanskje allerede har ”feiret” og gjerne brukt penger deretter. Da er den sure kløen etterpå e3kstra bitter og historien er full av firmaer som går dukken selv på grunn av at de har kunder som er dårlige betalere. Vær føre var og ta en kredittvurdering av alle kunder uten unntak!