Back to Top

Nyttfirma.com

For deg som vil etablere nytt firma.

Hvordan sette opp et budsjett?

Det er ingen fast standard for hvordan et budsjett skal se ut. Budsjett kan imidlertid deles inn i hovedkategorier som likviditetsbudsjett og resultatbudsjett. Det finnes også andre kategorier men i forbindelse med oppstart av et firma er det nok disse som er mest aktuelt.

Hvordan sette opp et resultatbudsjett?

Et resultatbudsjett er en oppstilling over forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, normalt årlig, hvor det oppsummeres til slutt for å vise om regnskapsåret budsjetteres med overskudd eller underskudd. I forbindelse med oppstart av nytt firma bør du sette opp et budsjett for minst 3 år fremover. Dette vil bli mer misvisende hvor lenger frem du kommer men vil allikevel være en styrepinne for å tegne opp langsiktige planer og for å få frem på papiret at din forretnings ide er levedyktig over tid.

Hvordan sette opp et likviditetsbudjsett?

Et likviditetsbudsjett lages for å vite hvor mye likvide midler (kontanter/ bankinnskudd/ kreditt) du har tilgjengelig under driften. Et likviditetsbudsjett periodiseres normalt ned til månedlig eller ukentlig status. Her legger du inn forventede innbetalinger/ overføringer til konto samt forventede utgifter så som lønn og fakturaer som forfaller. På denne måten har du tilnærmet full oversikt til enhver tid om hvor mye likvide midler du har tilgjengelig nå og i fremtiden slik at du kan sette i gang nødvendige tiltak i god tid dersom du ser at pengene ikke vil strekke til x antall måneder i fremtiden. På samme måte kan du unngå unødvendig panikk når det kommer flere store regninger på en gang, da disse var ventet samt du vet at det er lenge til det kommer nye.

Et godt og gjennomtenkt budsjett er viktigst for deg selv!

Det er viktig for din egen del å sette opp budsjett for å få oversikt og inntrykk av om firmaet vil være levedyktig. Samtidig vil du oppleve det som helt nødvendig å ha satt opp ryddige budsjett og forretningsplan for å få innpass hos banker, investorer og offentlige støtteordninger.

Det viktigste når du setter opp budsjett er ikke at du følger en bestemt mal, men at budsjettet er ryddig og oversiktlig. Pass på at du får med så mange tenkelige utgifter som mulig og samtidig er edruelig i forhold til forventede inntekter.

Ikke forsøk å imponere banker eller investorer med oppblåste budsjett.

Mange blåser opp forventede inntekter for å imponere banker, investorer og offentlige støtteordninger. Dette er en helt feil strategi som ofte har motsatt effekt og får disse til å se på deg som useriøs og lite jordnær med manglende deltakelse i prosjektet som resultat. Her møter du profesjonelle aktører som enkelt avslører at du har pyntet på budsjettet for å få prosjektet til å virke mest mulig lønnsomt. Dersom du allikevel skulle klare å lure dem ender du opp med å legge ned mye arbeid i et firma som sannsynligvis ikke er liv laga.