Back to Top

Nyttfirma.com

For deg som vil etablere nytt firma.

Hvorfor skal jeg lage en forretningsplan?

Når du skal starte nytt firma bør du av flere årsaker alltid utarbeide en forretningsplan. Dette for å bevisstgjøre deg selv på hva som trengs og hvilke problemer du kan/vil møte på underveis samt ha et dokument som presenterer dine planer ovenfor bank, revisor, potensielle investorer, offentlige tilskudds ordninger m.m.

Hvordan lage en forretningsplan?

Det er ingen fasit på hvordan en forretningsplan skal se ut men det er en del punkter du bør vurdere å ta med i en forretningsplan. Jo større du satser jo mer omfattende bør en forretningsplan være.

 

Følgende punkter bør du ta med i en forretningsplan og forklare litt rundt hva du tenker om de aktuelle temaene:
 • Hvem er initiativtaker og deltakere i planene om etablering av nytt firma?
 • Hvem skal lede foretaket?
 • Presentasjon av forretningsidé.
 • Kapitalbehov for å gjennomføre forretningsideen.
 • Foretaksform.
 • Hvordan skaffe kapital?
 • Risikovurdering av forretningsideen.
 • Mulighet for å få tildelt offentlige støteordninger.
 • Er det krav til spesielle godkjenninger, forkunnskaper, sertifikater eller lignende for å drive virksomheten lovlig?
 • Hvordan skal virksomheten tjene penger?
 • Finnes det konkurrenter og hvem er i så fall disse?
 • Behovet for virksomheten i markedet.
 • Hvordan skal du skaffe kunder? (markedsplan).
 • Har initiativtakere/ deltakere relevant erfaring/utdanning.
 • Kritiske forhold som er avgjørende for at forretningsideen skal kunne igangsettes og utføres.
 • Hvem skal føre regnskap og hvem skal eventuelt være revisor.
 • Bankforbindelse.
 • Er forretningsideen avhengig av spesielle underleverandører for å kunne igangsettes.
 • Budsjett.
 • m.m.

Rekkefølgen på ovenstående punkter kan variere noe avhengig av hvordan du velger å presentere din forretningsplan. Det kan også være andre forhold som ikke er nevn som er aktuelt for din ide. Det viktigste er at du tar opp alle aktuelle problemstillinger "til diskusjon", både for egne del og ikke minst for å fremstå seriøst og ryddig ovenfor ekstern partner som skal lese planen.

Få utenforstående sine synspunkter på forretningsplanen din.

Dette dokumentet (forretningsplanen) kan "være eller ikke være" i forhold til å få med bank, investorer og eventuelle offentlige støteordninger på prosjektet. Du bør derfor alltid få flere personers kommentarer til forretningsplanen og gjerne en profesjonell bedriftsrådgiver, revisor eller advokats vurdering før du presenterer den.