Huskeliste ved etablering av nytt firma.

Når du skal starte nytt firma er det alltid bransjeavhengig i forhold til hva du trenger å tenke på før, under og rett etter oppstarten. Noen ting går imidlertid igjen i de aller fleste bransjer. Nedenfor følger en forenklet huskeliste som kan være greit å ta en titt på noen ganger underveis.

Før oppstart:

 • Utarbeide forretningsplan.
 • Skal du forsøke å få med andre deltakere?
 • Valg av foretaksform.
 • Forretningssted. Hvor skal bedriften ha lokalene sine? Hjemmekontor?

Under oppstart:

 • Skaffe forretningslokaler. Ved spesielle forhold (lite ledig i markedet eller behov for spesialtilpassede lokaler) kan det være nødvendig å få dette avklart tidligere.
 • Skaffe revisor og/ eller regnskapsfører dersom det er behov for dette.
 • Foreta nødvendige innkjøp av inventar og driftsmateriell. Opprette kontakt med leverandører.
 • Annonsere etter medarbeidere dersom du trenger ansatte. Husk at de fleste har 3 måneders oppsigelsestid.
 • Innkjøp av nødvendig programvare. Vær nøye her, spesiell med spesialtilpasset programvare for bransjen. Billige og enkle løsninger kan senere bli veldig dyrt dersom du må bytte/ oppgradere. Konvertering av data og opplæring av ansatte kan fort bli kostbart.

Etter oppstart:

 • Ha alltid oppdatert regnskap slik at du så raskt som mulig kan sette i gang tiltak dersom driften ikke går i henhold til budsjett/ forretningsplanen.
 • Pass på at du registrerer deg i merverdiavgiftsmanntallet når du når omsetningsgrensen på kr 50000,-.
 • Registrer eventuelle ansatte i arbeidstakerregisteret (NAV).