Tenk alternativt ved oppstart av nytt firma!

Når man skal starte opp nytt firma har de aller fleste en svært begrenset pott med penger til å bruke på oppstarten av det nye foretaket. Denne potten skal gjerne holde til husleie og depositum, inventar, datautstyr, mobiltelefoner, programvare, lønn m.m.

Mens pengene renner ut til diverse forutsette og uforutsette utgifter erfarer de aller fleste at det tar lenger tid en ventet å generere inntekter. Dette er litt avhengig av bransje men det er ikke uvanlig at det tar opp til et år før det begynner å bli omsetning av betydning. I denne oppstart perioden er det svært viktig å spare penger der man kan. Nedenfor gir vi noen forslag som kan være verdt å vurdere for nyetablerte bedriftseiere:

Hvordan skaffe billig arbeidskraft?

  • Arbeidskraft er normalt den høyeste utgiften til norske bedrifter og bør derfor være det første stedet å se på kostnadene. I svært mange bransjer er det lærling ordninger, også i ikke fysiske yrker slik som kontorfag. Tommelfingerregelen er at lærlinger skal ha en årslønn fordelt over to år men minst i begynnelsen og mer etter hvert med den tanke at lønnen skal øke med produktiviteten.
  • Et annet alternativ når det gjelder arbeidskraft er NAV/ Trygdekontoret. Det er mange personer som har stort behov for arbeidserfaring for å komme inn i arbeidslivet, dette er personer som av ulike grunner har stått utenfor arbeidslivet en stund og går gjerne på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. I spesielle tilfeller kan slike personer komme til din bedrift for å få arbeidserfaring, såkalt praksisplass. Dette er ikke bare gratis for bedriften, den får til og med betaling for dette, dog i noe symbolsk grad. Svært mange av disse personene er sultne og dyktige medarbeidere som gjerne har noen psykiske sperrer i bunn som gjør hverdagen litt ekstra vanskelig. Et annet alternativ er lønnstilskudd hvor personer som har vært lenge arbeidsledige kan få dekket deler av lønnen fra NAV den første tiden hos en ny arbeidsgiver.

Hvordan få tak i billig og bra webside?

  • De aller fleste føler at det er et ”must” å ha en webside når de skal etablere sitt nye firma. Selv om de kanskje ikke har et praktisk behov ønskes dette gjerne bare for å ha et sted potensielle kunder kan lese om bedriften og få inntrykk av seriøsitet. Det finnes et hav av tilbydere som tilbyr dette. De dyreste koster gjerne titusener og i spesielle tilfeller kan du bli overtalt til dyre unødvendige spesialløsninger som kan koste hundretusener. Hvem sier at det må være firmaet rett over gaten som må ordne dette for deg? India er et kjent lavkostland og brukes allerede i dag i stor grad av de aller fleste software firmaer til å utføre programmeringsjobber. På nettsteder som freelancer.com finner du dusinvis av tilbydere som gjør dette for en slikk og ingenting. Det eneste du trenger er litt engelsk kunnskaper og tålmodighet.
  • Et annet alternativ når det gjelder webside er å lage denne selv. Det finnes gratis ”open source” løsninger som Joomla og Wordpress som de aller fleste klarer å beherske etter litt prøving og feiling. Dermed får du full kontroll og kjenner for øvrig løsningen på en helt annen måte enn om noen hadde satt dette opp for deg. Dette er en kjempefordel ved senere oppgraderinger. Dessuten er det slike "open source" løsninger de fleste leverandører benytter uansett, så du slipper gjerne ikke unna å kunne litt om programmet uansett for å kunne oppdatere dine websider.

Hvordan redusere kostnader til teletjenester?

  • Telefoni kostnader er tradisjonelt en betydelig kostnad ved nyetablering. Det første du må spørre deg selv om er om det virkelig er nødvendig med en dyr sentralbordløsning. Sannsynligvis skal alle ansatte uansett ha egen mobiltelefon og med dagens teknologi får din bedrift alt den trenger gjennom en moderne telefon og en ”up to date” tilbyder av teletjenester.

Lei bil i oppstarten

  • Mange nyetablerte firmaer kjøper inn firmabiler da de ser på dette som noe som bare må på plass fra starten av. Dessverre er det vanskelig å estimere behovet helt i oppstarten og lite er mer irriterende enn å sitte med en eller flere ubrukte biler med lang gjenstående leietid på leasingavtalen. Hvorfor ikke tenke alternativt? Inngå leieavtaler med bilutleiefirmaer som Avis eller Hertz, for eksempel for en måned av gangen. Det blir nok noe dyrere enn en lengre leasingavtale, men med en helt annen fleksibilitet i oppstartsperioden.

Trenger du egentlig dyre lokaler?

  • Leie av lokaler er også en betydelig utgift, spesielt i oppstartsperioden da inntektene ikke svarer til utgiftene og det gjerne kreves et depositum i tilegg? Det du ofte betaler mye for i forbindelse med leie av lokaler er beliggenhet. Dermed er også dette det naturlige punktet å ta opp til vurdering. De aller fleste bedrifter ville klart seg helt fint med en dårligere beliggenhet, da tenker vi først og fremt på dem som ikke er avhengig av kundebesøk i en butikk eller lignende.

Det er selvsagt mange andre forhold å se på for å spare penger i oppstartsfasen. Ovenstående eksempler er trukket frem da dette ofte er forhold som mange ikke ser på naturlige å spare penger på.

Det finnes selvfølgelig mange andre forhold å se på slik som leverandører, bankforbindelse, forsikringsordninger, strømleverandør og lignende men dette er forhold som de aller fleste allerede føler det naturlig å legge ned mye tid i å få billigst mulig og vi har derfor ikke fokusert på dette.