MVA registrering, når må du registre deg i avgiftsmanntallet?

Foretak som har omsetning under kr 50000,- (egne inngangsbeløp gjelder for frivillige organisasjoner o.l.) i året kan ikke søke om å bli registrert i avgiftsmanntallet og dermed beregne utgående merverdiavgift på sine salg. Når foretaket ditt ligger under denne grensen kan du med andre ord ikke beregne utgående merverdiavgift/ moms på dine salg. Dette kan være gunstig dersom du selger direkte til forbruker da du får mulighet til å øke prisen tilsvarende momsbeløpet og samtidig være konkurransedyktig i forhold til dine konkurrenter. Dersom ditt foretak hovedsakelig selger til foretak og organisasjoner med fradragsrett for inngående merverdiavgift får du ikke samme gleden av dette da disse uansett vil ser på prisen eksklusiv mva.


En vesentlig ulempe med ikke å være registrert i avgiftsmanntallet er at foretaket ditt heller ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det finnes imidlertid en mulighet for å søke om såkalt tilbake gående avgiftsoppgjør men dette begrenses til innkjøp og investeringer før registrering i avgiftsmanntallet der varen/tjenesten ikke er forbrukt på registreringstidspunktet.

Registreringsplikten inntrer når du over en periode på 12 måneder har hatt omsetning på over kr 50000,-. Når du har nådd denne grensen er det er svært viktig at du ikke fakturerer kunder men venter til du har søkt og fått innvilget søknaden om å bli tatt med i avgiftsmanntallet. Dette kan by på en del utfordringer for enkelte foretak som ikke selger på kreditt og dermed ikke bare kan vente noen dager med å fakturere. Ta kontakt med fylkesskattekontoret i ditt fylke og ha en dialog med dem vedrørende denne problemstillingen så finner dere en løsning begge parter kan leve med.

Beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet gjelder over en periode over 12 måneder og er ikke direkte knyttet til årsskiftet. Du kan gjerne ha en samlet omsetning på over kr 50000,- over en lengre periode enn 12 måneder, så lenge omsetningen aldri overstiger 50000,- i en sammenhengende 12 måneders periode.