For deg som vil etablere nytt firma.

NyttFirma.com


En vesentlig ulempe med ikke å være registrert i avgiftsmanntallet er at foretaket ditt heller ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det finnes imidlertid en mulighet for å søke om såkalt tilbake gående avgiftsoppgjør men dette begrenses til innkjøp og investeringer før registrering i avgiftsmanntallet der varen/tjenesten ikke er forbrukt på registreringstidspunktet.

Registreringsplikten inntrer når du over en periode på 12 måneder har hatt omsetning på over kr 50000,-. Når du har nådd denne grensen er det er svært viktig at du ikke fakturerer kunder men venter til du har søkt og fått innvilget søknaden om å bli tatt med i avgiftsmanntallet. Dette kan by på en del utfordringer for enkelte foretak som ikke selger på kreditt og dermed ikke bare kan vente noen dager med å fakturere. Ta kontakt med fylkesskattekontoret i ditt fylke og ha en dialog med dem vedrørende denne problemstillingen så finner dere en løsning begge parter kan leve med.

Beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet gjelder over en periode over 12 måneder og er ikke direkte knyttet til årsskiftet. Du kan gjerne ha en samlet omsetning på over kr 50000,- over en lengre periode enn 12 måneder, så lenge omsetningen aldri overstiger 50000,- i en sammenhengende 12 måneders periode.

Copyrighted content. All Rights Reserved.