Når du skal starte firma så er det mange fordeler med å starte dette sammen med noen andre. Dette kan være venner, familie eller mer fjerne relasjoner med erfaring fra den aktuelle bransjen. I denne fasen er det lett å bli fanget av en eufori hvor det fantaseres om hvor bra alt skal bli og hvor mye penger dere skal tjene. Alle med erfaring vet imidlertid at ingenting går på skinner, selv ikke i de mest lønnsomme nystartede firmaer.

 

Det er derfor viktig å de den kjedelige, men veldig viktig samtalen om hvordan oppgaver skal fordeles, økonomi før og etter etablering, roller, arbeidsmengde, ferie, m.m. Når dere har blitt enige i dette så formaliseres dette i en skriftlig aksjonæravtale, eller tilsvarende dersom dere velger en annen foretaksform.

 

Hvis dere ikke tar denne kjedelige jobben før oppstart, så kan vi nærmest garantere at det vil oppstå konflikter underveis. Slike konflikter kan ende opp i å bli alt i fra forstyrrende elementer i den daglige driften til å ødelegge hele bedriften, vennskap eller familieforhold. Det er med andre ord ikke noe dere bør ta lett på.

Dette bør være på plass før etablering:

Foretaksform. Det å velge foretaksform er helt vesentlig for å avklare ansvarsforhold videre. I de aller fleste tilfeller er aksjeselskap det mest fornuftige når du skal drive firma sammen med andre.

Eierbrøk. Hvor store andeler av firmaet skal den enkelte eie?

Egenkapital. Hvem skal skyte inn egenkapital og hvor mye skal den enkelte bidra med? Normalt skyter man inn en andel som tilsvarer eierbrøken, men det er ikke et krav. Av og til kan det gjøres avtaler om at andre betaler inn kapital mot at det ikke skal tas ut lønn før en gitt tid. Gratis aksjer kan også brukes som et lokkemiddel for å tiltrekke seg attraktive ressurspersoner.

Roller i firmaet. Hvem skal sitte i styret, hvem skal være daglig leder og hvilke roller har resten av deltakerne?

Arbeidsmengde og lønn. Hvor mye skal den enkelte jobbe, og hva skal tas ut i lønn?

Ferie. Hvilke forventninger har deltakerne til det å ta ut ferie de første årene. I noen bransjer kan ferietid være lavsesong og da er det sjeldent et problem, men i motsatt fall hvor ferie er høysesong kan dette fot bli et konflikttema.

Hva hvis noen vil ut av firmaet? Hvis noen ønsker å trekke seg ut av firmaet er det lurt å ha en avtale rundt dette. En forkjøpsrett til markedspris for resterende deltakere er normalt.

Firmaets filosofi. Hvilken filosofi og verdigrunnlag skal firmaet drives etter. Er hovedprioriteten å tjene mest mulig penger nesten samme hva, eller skal firmaet ha en grønn profil som skal veie høyt? Det er mange slike spørsmål som kan være aktuelle avhengig av bransje.

Vekstplaner. Er planen å bli størst mulig eller er målet kun å skaffe sin egen arbeidsplass. Hvis en eller flere deltakere kun ønsker en trygg og solid arbeidsplass, mens andre ønsker risiko og vekst, kan dette fort bli en kilde til konflikter.

Skriv alltid en aksjonæravtale.

Dere bør alltid skrive en aksjonæravtale hvor mest mulig av det dere blir enige om formaliseres i en skriftlig aksjonæravtale ved stiftelse av aksjeselskap. Tilsvarende bør også gjøres ved andre foretaksformen.

 

Dere kan skrive en aksjonæravtale fra bunnen eller dere kan gjøre tilpasninger i en forhåndskrevet mal for dette. Revisor eller advokat kan også være behjelpelig med denne prosessen og kan komme med viktige innspill.

Husk at ting aldri blir helt som planlagt.

Uansett hvor mye dere planlegger så går ting aldri helt som planlagt. Det dere kanskje hadde tenkt at skulle være en biintekt i driften viser seg å være det markedet etterspør og blir en hovedinntekt.

 

Lover og regler kan endre seg og endre forutsetninger for driften. Det samme kan fratredelse, sykdom eller dødsfall hos deltakere for å nevne noe.

 

Ta alltid høyde for at ting ikke blir som planlagt, dog er viktigheten av den kjedelige samtalen før etablering og en skriftlig avtale fortsatt like viktig. Det er alltid praktisk å ha en tydelig skriftlig avtale å lene seg på ved konflikter.