Når du starter firma er det mange ting som må på plass i etableringsfasen. Vi har derfor valgt å skrive denne artikkelen for å få våre lesere til å reflektere over hva som må fort på plass når du skal etablere firma. Dette er ting som bør raskt på plass i planleggingsfasen eller etableringsfasen.

  1. Forretningsplan. En forretningsplan er et viktig styringsverktøy for deg selv og eventuelle med gründere. Det er også svært viktig dersom du skal ut å hente kapital fra investorer. Revisor, regnskapsfører og andre du henvender deg til vil også gjerne be om å få se forretningsplanen for å forsikre seg om at du er seriøs og har gjort deg selv opp en del fornuftige tanker om den planlagte driften.

 

  1. Valg av Foretaksform. Vi har tidligere skrevet en egen artikkel om valg av foretaksform. Dette er en av de viktigste beslutningene du tar før du starter et nytt firma. I denne fasen er det viktig å tenke gjennom hvilken personlig risiko virksomheten vil medføre og hvor mye kapital du vil benytte. Du får ikke startet et firma uten å ha bestemt deg for foretaksform først, men det er mulig å omdanne et enkeltpersonsforetak til et AS på et senere etter bestemte regler.

 

  1. Hjemmekontor eller lokale? Hjemmekontor har virkelig tatt av etter at det ble påtvunget mange av oss under pandemien. Det er overraskende mange forretningsmodeller som faktisk ikke trenger en egen lokasjon, men kun kan drives hjemmefra. Selvsagt er det ikke mulig i alle tilfeller, da noe rett og slett krever en fysisk butikk eller lagerlokaler for å nevne noe. Et annet alternativ er et såkalt «co-working space», eller kontorfellesskap på norsk disse to er helt det samme. Da kommer du inn i et grunder miljø hvor du kan ta del i et fellesskap og dele erfaringer og få innspill fra andre i tilsvarende situasjon.

 

  1. Kartlegg hvor mye penger du trenger? En tommelfingerregel er å finne ut hvor mye penger du tror du trenger og så ange dette med tre. Det sies at det koster tre ganger så mye penger som man tror og tar tre ganger så lang tid som man tror å få en ny forretning opp å gå. Dette er selvsagt satt litt på spissen, men det er viktig å tenke godt gjennom hvor mye penger du faktisk trenger og hvor lang tid før ditt nye firma tjener nok penger til du kan ta ut lønn og samtidig gå med overskudd. Tenk også gjennom hvilke muligheter du har til å skaffe ekstra penger dersom det trengs underveis.

 

  1. Vurder markedsundersøkelser. Det kan, men trenger ikke å være formelt via en dyr tredjepart. Dette går rett og slett ut på å undersøke blant din tenkte kundegruppe om hva de tenker om dine planer. Still spørsmål slik som «hvis det fantes en bedrift som drev med dette, ville du/ dere benyttet dere av dette og hva ville dere i så fall vært villige til å betale?».

 

  1. Skal du ha regnskapsfører eller skal du føre regnskapet selv? For de aller fleste vil vi anbefale å skaffe seg en regnskapsfører. Regnskap er imidlertid overkommelig å gjøre selv i mange bransjer, og dersom du har god tallforståelse, tid og tålmodighet, så kan du vurdere om du kan gjøre dette selv. Det er også en av de beste måtene å spare penger på i oppstartsfasen, vel og merke dersom du håndterer oppgaven og klarer å holde deg til tidsfrister for innleveringer av oppgaver.

 

  1. Avklar juridiske problemstillinger. Dette er ofte noe mange bruker for lite tid på. Det er viktig å avklare mulige juridiske problemer den virksomheten du vil drive kan møte. Dette gjelder alt ifra offentlige regler til immaterielle rettigheter og alt imellom. En så enkel ting som valg av firmanavn og domenenavn kan by på juridiske problemer dersom andre mener de har rett til det samme navnet. Hvi du skal ha ansatte medfører det egne juridiske utfordringer.

 

  1. Forsøk å finne en mentor, gjerne med bransjeerfaring. Alle bør ha en mentor de kan rådføre seg med under hele prosessen og også etter at foretaket er opp og går. Du bør forsøke å finne en mentor som har kommet vesentlig lengre enn deg og som er der du ønsker å komme. Det er ikke nødvendig at din mentor har bransjeerfaring, men det kan være en stor fordel selv om det å drive forretning medfører mye likheter uavhengig av bransje.

 

  1. Kan du søke offentlig støtteordninger? Det er viktig å ikke gå seg fast i offentlige støtteordninger, med det mener vi at du bruker all din tid på å lete etter stadig nye støtteordninger i stedet for å sette søkelys på utviklingen av bedriften din. Likevel bør du gjøre litt undersøkelser og se om det er noe «lavt hengende frukt» du kan søke om. Mange velger å starte bedrift for å komme seg ut av arbeidsledighet. I så fall kan du søke om å beholde støtten fra NAV et stykke underveis i oppstartsfasen.

 

  1. Finn ut hva du kan gjøre annerledes enn dine konkurrenter. Så sant du ikke skal starte opp i en helt ny bransje hvor du ikke har konkurrenter, så er det lett å se på hva konkurrenter gjør og forsøke å kopiere disse. Da kan du heller ikke forvente at du skal lekkes bedre enn dem, du blir heller en dårligere kopi. Det kan være fornuftig å la deg inspirere av andre i samme bransje, men finn samtidig ut hva du kan gjøre annerledes for å skille deg ut. Hva savner du og andre i dagens marked? Tenk gjennom hva du fant ut i markedsundersøkelsen.