Back to Top

Nyttfirma.com

For deg som vil etablere nytt firma.

Hvilken foretaksform skal du velge?

Når du skal starte eget firma er et av de første aktuelle temaene som dukker opp hvilken foretaksform du skal velge. De vanligste foretaksformene er enkeltpersonsforetak (ENK), selskap med delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), aksjeselskap (AS) eller norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Nedenfor har vi gitt en forenklet forklaring av foretaksformene og deretter vår sluttkommentar.

 De viktigste forholdene som skiller de forskjellige foretaksformene er i hvilken grad du er personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Andre forhold av vesentlig betydning er om det er behov for revisor og om selskapet er pliktig til å offentliggjøre regnskapet ved å sende det inn til Brønnøysundregistrene.

Hvorfor skal jeg lage en forretningsplan?

Når du skal starte nytt firma bør du av flere årsaker alltid utarbeide en forretningsplan. Dette for å bevisstgjøre deg selv på hva som trengs og hvilke problemer du kan/vil møte på underveis samt ha et dokument som presenterer dine planer ovenfor bank, revisor, potensielle investorer, offentlige tilskudds ordninger m.m.

Hvordan lage en forretningsplan?

Det er ingen fasit på hvordan en forretningsplan skal se ut men det er en del punkter du bør vurdere å ta med i en forretningsplan. Jo større du satser jo mer omfattende bør en forretningsplan være.

Hvordan sette opp et budsjett?

Det er ingen fast standard for hvordan et budsjett skal se ut. Budsjett kan imidlertid deles inn i hovedkategorier som likviditetsbudsjett og resultatbudsjett. Det finnes også andre kategorier men i forbindelse med oppstart av et firma er det nok disse som er mest aktuelt.

Hvordan sette opp et resultatbudsjett?

Et resultatbudsjett er en oppstilling over forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, normalt årlig, hvor det oppsummeres til slutt for å vise om regnskapsåret budsjetteres med overskudd eller underskudd. I forbindelse med oppstart av nytt firma bør du sette opp et budsjett for minst 3 år fremover. Dette vil bli mer misvisende hvor lenger frem du kommer men vil allikevel være en styrepinne for å tegne opp langsiktige planer og for å få frem på papiret at din forretnings ide er levedyktig over tid.

Tenk alternativt ved oppstart av nytt firma!

Når man skal starte opp nytt firma har de aller fleste en svært begrenset pott med penger til å bruke på oppstarten av det nye foretaket. Denne potten skal gjerne holde til husleie og depositum, inventar, datautstyr, mobiltelefoner, programvare, lønn m.m.

Mens pengene renner ut til diverse forutsette og uforutsette utgifter erfarer de aller fleste at det tar lenger tid en ventet å generere inntekter. Dette er litt avhengig av bransje men det er ikke uvanlig at det tar opp til et år før det begynner å bli omsetning av betydning. I denne oppstart perioden er det svært viktig å spare penger der man kan. Nedenfor gir vi noen forslag som kan være verdt å vurdere for nyetablerte bedriftseiere:

Huskeliste ved etablering av nytt firma.

Når du skal starte nytt firma er det alltid bransjeavhengig i forhold til hva du trenger å tenke på før, under og rett etter oppstarten. Noen ting går imidlertid igjen i de aller fleste bransjer. Nedenfor følger en forenklet huskeliste som kan være greit å ta en titt på noen ganger underveis.

MVA registrering, når må du registre deg i avgiftsmanntallet?

Foretak som har omsetning under kr 50000,- (egne inngangsbeløp gjelder for frivillige organisasjoner o.l.) i året kan ikke søke om å bli registrert i avgiftsmanntallet og dermed beregne utgående merverdiavgift på sine salg. Når foretaket ditt ligger under denne grensen kan du med andre ord ikke beregne utgående merverdiavgift/ moms på dine salg. Dette kan være gunstig dersom du selger direkte til forbruker da du får mulighet til å øke prisen tilsvarende momsbeløpet og samtidig være konkurransedyktig i forhold til dine konkurrenter. Dersom ditt foretak hovedsakelig selger til foretak og organisasjoner med fradragsrett for inngående merverdiavgift får du ikke samme gleden av dette da disse uansett vil ser på prisen eksklusiv mva.